ทุ่งกระมัง

ทุ่งกระมังทุ่งกะมัง เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยทุ่งหญ้าซึ่งเรียกว่า "หญ้าสะบัด" กว้างขวางเขียวขจีล้อมรอบด้วยภูเขา ในเนื้อที่กว่า ๑ ล้านไร่ อยู่ในเขตอำเภอคอนสาร ภูเขียวและเกษตรสมบูรณ์ เป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่าคืนถิ่น เพราะในบริเวณนั้นมีสัตว์ประเภท เก้ง กวาง กระจง และนกต่างๆ ชุกชุม ได้มีการนำเอาดินโป่งไปใส่ไว้เป็นจุดๆ ใกล้อ่างเก็บน้ำ เพื่อให้สัตว์มากินดินโป่งนั้น สำหรับทุ่งหญ้าเขียวขจีนั้นก็เป็นอาหารของเก้ง และกวาง ในฤดูร้อน บางครั้งมีไฟป่าพัดมาทำให้ต้นหญ้าถูกไฟ ป่าไหม้หมด แต่เมื่อถึงเวลาฝนตกลงมรา ต้นหญ้าก็จะแตกต้นอ่อนขึ้นมาเขียวขจีอีกครั้งเพื่อเป็นอาหารของ สัตว์ต่อไป บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมัง มีพระตำหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ การเดินทางไป ทุ่งกะมังใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่จะไปเขื่อน