น้ำผุดนาวงเดือน

น้ำผุดนาวงเดือนอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนาวงเดือน ห่างจากสี่แยกป้อมตำรวจไปตามถนนที่ไปเขื่อนจุฬาภรณ์แล้วเลี้ยวขวาเข้าบ้านนาวงเดือนประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกผุดขนาดใหญ่ครับ