วนอุทยานถ้ำผาพวง

วนอุทยานถ้ำผาพวง วนอุทยานถ้ำผาพวง อยู่ในเขตอำเภอชุมแพ ห่างจากตัวเมืองตามเส้นทางสายขอนแก่น - ชุมแพ ๑๒๓ กิโลเมตร มีทางแยกเข้าสู่ อุทยานถ้ำผาพวงอีก ๔ กิโลเมตร ถ้ำนี้เป็นถ้ำใหญ่ที่งดงามน่าเที่ยว เมื่อไปจอดรถที่เชิงเขาต้องเดินอ้อนเชิง เขาไปอีกด้านหนึ่ง เพราะปากทางเข้าสู่ถ้ำผาพวงนั้นอยู่ทางด้านเหนือ บริเวณปากถ้ำจะเห็นทิวทัศน์อันงดงาม ของป่าเขาใหญ่