น้ำตกตาดฟ้า

น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาดฟ้า น้ำตกตาดฟ้าอยู่บนเขาภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง เป็นน้ำตกสูงประมาณ ๑๕ เมตร ลักษณะเด่น และ สำคัญ คือ เป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงาม ส่วนการเข้าถึงนั้น โดยทางรถยนต์ห่างจากอำเภอภูเวียง ๑๘ กิโลเมตร และต่อทางขึ้นเขาไปอีก ๖ กิโลเมตร