ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าเทศบาลขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่-พระราชสารธรรมมุนี และ หลวงธุรรัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ริเริ่มสร้างโดยนำหลักศิลาจารึกมาจากโบราณสถาน ในท้องที่อำเภอชุมแพ มาประกอบพิธีตามแนวทางพระพุทธศาสนาทำเป็นหลักเมือง เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2499 ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวขอนแก่นทุกวันจะมีประชาชนมาไหว้บูชากันอย่างมากมายเลยครับ