พระธาตุประสิทธิ์

พระธาตุประสิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 98 กิโลเมตร เป็ฯที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า การเดินทางจากตัวเมืองนครพนมไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอท่าอุเทนถึงบ้านนาขมิ้น จะมีทางหลวงหมายเลข 2032 แยกซ้ายมือเข้าอำเภอศรีสงคราม ระยะทาง 72 กิโลเมตร จากอำเภอศรีสงครามไปอำเภอนาหว้า ระยะทาง 26 กิโลเมตร เป็นถนนราดยางตาทางหลวงหมายเลข 2132 ถึงบริเวณวัดครับ