ปรางค์สร้างด้วยแลง

ปรางค์สร้างด้วยแลง เป็นปรางค์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม กว้าง 4 เมตร มีประตูหน้าอยู่ทางทิศตะวันออก ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเป็นประตูหลอกที่ประตูหน้าจะมีมุขจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งอยู่เหนือเศียรเกียรติมุขมือทั้งสองของเกียรติมุขจับพวงมาลัย ยอดปรางค์เป็นบัวเชิงบาตร 4 ชั้น แต่ละชั้นเป็นกลีบขนุนจำหลักยอดสุดเป็นบัวกลุ่มจำหลักด้วยหินทรายครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด