พระพุทธรูปใหญ่

พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ริมแม่น้ำมูล อำเภอสตึก เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอสตึก และจังหวัดใกล้เคียง โดยทุกปีจะมีประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่แม่น้ำมูลบริเวณนี้ชาวเรือ นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาชมงานก็จะไปนมัสการพระพุทธรูปใหญ่ด้วยเป็นประจำ