เมืองคันธารวิสัย

เมืองคันธารวิสัย เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13-16 ครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด