เมืองคันธารวิสัย

เมืองคันธารวิสัย เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13-16 ครับ