การเดินทาง

ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี จึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปทางอำเภอพิมาย ผ่านอำเภอหนองสองห้อง และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ แล้วจึงถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทาง 7 ชั่วโมง รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดา สายกรุงเทพฯ - ยโสธร วันละ 3 เที่ยว ค่าโดยสาร 120 บาท รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตลาดหมอชิต โทร. 2710101-5 ส่วนรถ โดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีเดินรถปรับอากาศสายตะวันออกเฉียงเหนือวันละ 3 เที่ยว ค่าโดยสาร 217 บาท รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร. 2712961 หรือที่บริษัทมุกดาสยาม โทร. 2791976 ค่าโดยสาร 225 บาท สำหรับผู้โดยสารโดยรถไฟหรือเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อรถยนต์มาลงที่ ยโสธร อีก 99 กิโลเมตร