พระเจดีย์วัดป่าสัมมนุสรณ์

พระเจดีย์วัดป่าสัมมนุสรณ์ วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการวังสะพุงไปตามถนนราดยางสายอำเภอวังสะพุง-อุดรธานีถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไท แยกซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 9 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอถึงวัด 19 กิโลเมตรครับพระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ สร้างตามแบบของกรมศิลปากร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูนและเคลือบด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดป่าสัมมานุสรณ์นี้เป็นวัดป่าวิปัสสนากัมมัฎฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ครับ