สวนสาธารระกุดป่อง

สวนสาธารระกุดป่องตั้งอยู่ด้านหลังศาลเจ้าพ่อกุดป่อง มีคูน้ำล้อมรอบ ภายในสวนสาธารณะตกแต่งด้วยไม้ดอไม้ประดับสวยงามมากครับ