ร้านอาหาร

กานดา 1/2 ถ.เอื้ออารีย์ โทร. 811292กาแล 37 ถ.มะลิวัลย์ โทร. 811802คำปรุง 81 หมู่ 7 ถ.จรัสศรี โทร. 812286เทียมจันทร์ 2/2 ถ.ชุมสาย โทร. 811372ภูหลวงคอฟฟี่ชอป ในโรงแรมภูหลวง โทร. 811532 ริมน้ำ ซอย 1 ถ.เจริญรัฐ โทร. 811677เมืองเลยแลนด ์ 73 หมู่ 5 ถ.เลย-เชียงคาน โทร. 812452มาวิน 7/11 ถ.นกแก้ว โทร. 812264สวิตาเบเกอร์ 317-319 ถ.เจริญรัฐ โทร. 812499สวนทิพย์ 13/7 ถ.เสริฐศรี โทร. 812205แสนสุข 5/1 ถ.ร่วมจิตร โทร. 811684ห้องอาหารครัวนิด 58 ถ.เจริญรัฐ โทร. 8130130