น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอม

น้ำตกห้วยจันทร์หรือน้ำตกกันทรอมอยู่ในเขตตำบลกันทรอม ห่างจากอำเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีศาลาเล็ก ๆ เรียงรายเป็นระยะสำหรับพักผ่อน มีทางรถยนต์เข้าถึงบริเวณน้ำตกได้ครับ

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด