เขื่อนน้ำพุ

เขื่อนน้ำพุง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 39 กิโลเมตร และห่างจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ไปประมาณ 30 กิโลเมตรตามถนนสายสกลนครกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นเขื่อนแบบหินทิ้งที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สนองความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมครับ