เขื่อนน้ำอูม

เขื่อนน้ำอูนห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) โดยเข้าทางแยกสายพังโคน-วาริชภูมิ กิโลเมตรที่ 5 เข้าไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร เขื่อนน้ำอูน เป็นเขื่อนดินที่สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสงครามครับ