พระธาตุดุม

พระธาตุดุมประดิษฐานอยุ่ที่วัดพระธาตุดุม บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัด 4 กิโลเมตร ตามถนน ไอ.ที.ยู(รพช.) แล้วเลี้ยวซ้ายจะถึงพระธาตุ พระธาตุดุม สร้างด้วยศิลาแลงสมัยเดียวกับพระธาตุนารายณ์เจงเวง แต่องค์ปราสาทเล็กกว่ามีเพียงยอดเดียวไม่มีฐานรองรับครับ