ภาพสลักสามพันปีที่ภูผายนต์

ภาพสลักสามพันปีที่ภูผายนต์ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว กิ่งอำเภอภูพาน ห่างจากจังหวัดประมาณ 52 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์) ประมาณกิโลเมตรที่ 33 บ้านกกปลาซิว เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 19 กิโลเมตร ถึงบ้านนาผางที่ตั้งของภาพ ภูผายนต์เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ในบริเวณนั้นมีภาพแกะสลักบนหน้าผาหินยุคก่อนประวัติศาสตร์ แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับ