สวนสมเด็จศรีนครินทร์สกลนคร

สวนสมเด็จศรีนครินทร์สกลนคร อยู่ติดกับหนองหาร บริเวณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง ลักษณะเป็นสวนล้อมสระน้ำโบราณ ชื่อสระพังทอง บริเวณสวนประกอบด้วยสวนสุขภาพ ไม้ดอกไม้ประดับ และน้ำพุที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ