ร้านอาหาร

เบียร์สดการ์เด้น 242/14 ถนนใสสว่าง (สะพานหิน) (เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี หลักกิโลเมตรที่ 161) โทร. 712252นัดพบ 26 ถนนนิตโย สุขาภิบาลพังโคเบสท์เฮาส์ 1659/1 ถนนเปรมปรีดา โทร. 713166พอใจ 1308/10 ถนนเปรมปรีดา โทร. 711767ครัวอโณทัย 1709/16-17 ถนนเปรมปรีดา โทร. 711542สวนรัก 1865/15 ถนนรัฐพัฒนา โทร. 711783สนมเอก บริเวณหนองสนม หลังห้องอาหารสวนรัก โทร. 712806ลูกไผ่ 1268/6 ถนนกำจัดภัย โทร. 712545ฟุ้งรส 1268/8 ถนนกำจัดภัยกอไผ่ 348/4 ถนนสุขเกษม โทร. 712235มิตรอุปถัมภ์ 37 ถนนสุขเกษม โทร. 711633เครือวัลย์ 600 ถนนใจผาสุข โทร. 712233