ประสาทบ้านไพล

ประสาทบ้านไพลตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรตัวปราสาทมีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ สร้างด้วยอิฐขัดตั้งเรียงเป็นแนวเดียวกัน ปราสาทบ้านไพล เป็นศาสนสถานแบบศิลปะขอมที่สร้างถวายแด่พระอิศวร เทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ประกอบด้วยประสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานหินแลงอันเดียวกันมีคูน้ำล้อมรอบ ยกเว้นทางเข้าด้านทิศตะวันออก แม้ว่าศิวลึงค์และทับหลังบางส่วนจะหายไป แต่จากเศษทับหลังที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ทำให้เราทราบว่า ปราสาทหลังนี้คงสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 ครับ