ร้านอาหาร

กล้วยไม้ 56ถนนหมากแข้ง อำเภอเมือง โทร.221815เซียมไฮ้ภัตตคาร 54ถนนหมากแข้ง อำเภอเมือง โทร.221003จิงโจ้เบเกอรี่ 41/1เจริญศรีพลาซ่า โทร. 221878เทียนหยดในโรงแรมอุดรโฮเต็ล โทร. 248160ธนูทอง 5 ถนนมุขมนตรีอำเภอเมือง โทร. 221227นิวเอมโอช (ไข่กะทะ)118/9 ถนนประจักษ์ โทร. 223992ภูมินทร์ 22/11-3ถนนราชพัสดุ อำเภอเมือง โทร.241287ภูเวียงในโรงแรมเจริญโฮเต็ลถนนโพศรี อำเภอเมือง โทร. 248155ระเบียงพัชนีถนนศุภกิจจรรยาริมหนองประจักษ์ โทร. 241515ริมน้ำ 76/3ถนนศุภกิจจรรยา อำเภอเมืองโทร. 242651ลารีนในโรงแรมอุดมโฮเต็ล โทร. 248160เลียนแหนมเนือง 7/39ถนนมุขมนตรี อำเภอเมืองวิรัตน์ โภชนา 49ถนนโพศรี โทร. 222647สวนสวรรค์ลาบเป็ด 2/17ถนนศรีสุข โทร. 221287สีชมพู 286/25-27 ถนนโพศรีอำเภอเมือง โทร. 221455ห้องอาหารชาววัง 207/1ถนนอุดรธานี-สกลนครอำเภอเมือง โทร. 223088, 241712ห้องอาหารเมย์แฟร์ในโรงแรมเจริญโฮเต็ล ถ.โพศรีโทร. 248155อุดรโภชนา 244/5ถนนโพศรี โทร. 221756บริการนำเที่ยวและรถให้เช่าเพื่อการท่องเที่ยวต้อยติ่งทัวร์ 55/1-5ถนนทหาร โทร. 244771กรรณิการ์ทัวร์ 36/8ถนนศรีศรัทธา โทร. 241378เค ซี เอเจนซี่โรงแรมเจริญโฮเต็ล ถนนโพศรีโทร. 246121