พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อขาว

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อขาว สร้างขึ้นในรูปทรงของก้อนหินเรียงกัน 3 ก้อน เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศของวัดถ้ำกลองเพลครับ