การเดินทาง

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัด อุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลำภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร ทางรถโดยสารประจำทาง มีทั้งรถโดยสารธรรมดา และ ปรับอากาศที่วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู ของบริษัทชุมแพทัวร์ โทร. 2725261 ออกจากสถานีขนส่งสาย ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิดใหม่) ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีรถ โดยสารธรรมดา และปรับอากาศ ซึ่งเป็นรถโดยสาร ที่วิ่งระหว่าง กรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสาร ที่วิ่งระหว่าง อุดรธานี - หนองบัวลำภู รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 2720299, 2725761-5 ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานี รถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ทุกวัน เป็นรถไฟที่วิ่ง ระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสาร ประจำทางที่วิ่งระหว่าง อุดรธานี- หนองบัวลำภู รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 2237010, 2237020 ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด จัดบริการเครื่องบินรับส่ง ผู้โดยสารและพัสดุภัณฑ์ระหว่าง กรุงเทพฯ- อุดรธานี และอุดรธานี-กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ 2 เที่ยว คือ เที่ยวแรกเวลา 7.00 น. และเที่ยวที่สอง เวลา 17.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โทร. 2800070, 2800080 จังหวัดอุดรธานี ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที่ สำนักงานขายตั๋ว โทร. (042) 243222 และ 246697 หรือที่สนามบิน โทร. (042) 246567 และ 246644 บริการขนส่งภายในจังหวัด มีรถสองแถวบริการวิ่งรอบ ๆ ตัวเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งรถเมล์ประจำทางวิ่งระหว่างตัวจังหวัด ไปยังอำเภอต่าง ๆ ครบทุกอำเภอ การเดินทางจากจังหวัดหนองบัวลำภูไปยังจังหวัดต่าง ๆ หนองบัวลำภู-อุดรธานี รถออกเวลา 06.00 น. จนถึง 19.30 น. ( รถโดยสารธรรมดา) หนองบัวลำภู-เลย รถออกเวลา 06.00 น. จนถึง 19.30 น. (รถโดยสารธรรมดา) หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ รถออกเวลา 19.30 น. (รถปรับอากาศ บริษัท ชุมแพทัวร์ โทร. (042) 311051) หนองบัวลำภู-เชียงใหม่ รถออกเวลา 08.20 น., 17.45 น. (รถธรรมดา) และเวลา 21.20 น. รถปรับอากาศ มี 2 บริษัท คือ บริษัทหนองบัวลำภูเดินรถ โทร. (042) 311057, 311051 และบริษัท จักรพงษ์ ทัวร์ โทร. (042) 221121, 247787