วัดแจ้ง

วัดแจ้ง ตั้งอยู่ที่ถนนสรรพสิทธิ์ ในเขตเทศบาลเมือง วัดนี้มีพระอุโบสถที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่สมบูรณ์แบบ มีการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ตัวอุโบสถสร้างด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมากเลยครับ