ร้านอาหาร

กุ้ยหลิน ในโรงแรมทอแสง ถนนพโลชัย โทร. 245531-6 ขายดี 24/20 ถนนสรรพสิทธิ์ โทร. 242017 คุณเต่ ถนนนครบาล หลังโรงเรียนอนุบาลอุบล โทร. 242278 เจียวกี่ ถนนเขื่อนธานี ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ โทร. 254017 ทวีผล (ขาหมูมีชื่อ) 478/1-2 ถนนพรหมราช โทร. 245000-3 ณ ลาวกาว 38 ถนนเทพโยธี โทร. 254383 เพลิน ในโรงแรมปทุมรัตน์ ถนนชยางกูร โทร. 241501 แพแม่มูล ถนนราชบุตร ท่าน้ำตลาดใหญ่ โทร. 243148 โพนยางคำ ถนนชยางกูร ซอยโรงเรียนเทคโนโลยี่ บ้านดอนกลาง โทร. 312561 เฟิร์นฮัท ถนนราชธานี โทร. 244305 ยิ้ม ยิ้ม โภชนา 156 ถนนศรีณรงค์ โทร. 255257 ราชธานี ในโรงแรมราชธานี ถนนเขื่อนธานี โทร. 244388 ระเบียงทอง ในโรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ ถนนชยางกูร โทร. 255529 สาคร ถนนผาแดง โทร. 254101 หงษ์ฟ้า 302-304 ถนนชยางกูร ตรงข้ามโรงแรมปทุมรัตน์ โทร. 313311 อารีย์ ถนนราชบุตร โทร. 254519 อินโดจีน (อาหารเวียดนาม) ถนนสรรพสิทธิ์ ข้างวัดแจ้ง โทร. 254126 อำเภอพิบูลมังสาหาร วันทนีย์โภชนา 65/1-3 ถนนพิบูล เขตเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม ร้านแม่น้ำสองสี 346 ถ.ริมโขง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4535-1070 (ปลาแม่น้ำโขง , อาหารป่า) อารยา ถนนเลียบแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม โทร. 351015 ผาแต้ม บ้านหนองผือน้อย ทางไปผาแต้ม โทร. 351010 บริษัททัวร์ในจังหวัดอุบลราชธานี กวงฮวด ถนนสถิตย์นิมานกาล อ.วารินชำราบ โทร. 321076, 321130 จิตต์สวัสดิ์ ถนนพโลรังฤทธิ์ โทร. 255090 ช.วัฒนา ถนนสุริยาตร์ โทร. 242202, 241906 ซี ซี ทัวร์ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนชยางกูร โทร. 241464, 241056 ศักดาการท่องเที่ยว ถนนวาริน-กันทรลักษ์ โทร. 321312, 321937 สงสาครทัวร์ ถนนอุปลีสาน หน้ากองบิน 21 โทร. 241677 อุบลทัวร์ ในโรงแรมปทุมรัตน์ ถนนชยางกูร โทร. 243570 ไฮเทค ในโรงแรมปทุมรัตน์ ถนนชยางกูร โทร. 241501-8 ต่อ 526, 527 เถกิงทัวร์ ถนนพรหมราช โทร. 254481 สหการเดินรถ ถนนศรีณรงค์ โทร. 243465 สมคิดทัวร์ โทร. 321304