ภูผาแตก

ภูผาแตกหรือชื่อทางยุทธการสงครามว่า "เนิน 428" ที่นี่นับเป็นจุดชมวิวมีองค์ประกอบทางธรรมชาติสวยงาม ทางด้านทิศเหนือสามารถมองเห็น ทิวเขาของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารในระยะไกลได้ครับ