กลองมโหระทึก

กลองมโหระทึกเป็นกลองสัมฤทธิ์หน้าเดียว หน้ากลองเป็นรูปตะวันนูนมีแฉก 14 แฉก มีรูปกบติดขอบกลองจำนวน 4 ตัว กลองดังกล่าวเชื่อว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี และเป็ฯกลองที่พวกข่าและขอมโบราณชอบเก็บสะสมไว้ ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2481 ที่บริเวณตลิ่งแม่น้ำโขงที่น้ำเซาะพังตรงบ้านนาทามครับ