อ่างศิลาหรืออ่างหิน

อ่างศิลาหรืออ่างหิน เป็นหมู่บ้านประมงริมทะเล อยู่ห่างจากตัวเมืองชลบุรี ๕ กิโลเมตร มีชื่อเสียงในการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อมคือ การทำครกหิน หินแกะสลัก เป็นรูปสัตว์ เช่น ช้าง เสือ นอกจากนี้ ยังเป็นย่านอาหารทะเล และมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดจำหน่าย