สวนสนุกพัทยาปาร์ค

สวนสนุกพัทยาปาร์ค ตั้งอยู่ปลายหาดดงตาล ด้านทิศเหนือ โดยมีถนน แยกจากถนนสายพัทยา-หาดจอมเทียน บริเวณเขาน้อย ภายในบริเวณ มีสวนสนุก สระน้ำวน และบันไดลื่นน้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ และเล่นน้ำ สำหรับครอบครัว อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๔๐ บาท นอกจากนั้นแล้วยังมีที่พักไว้บริการด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. (๐๓๘) ๒๕๑๒๐๑-๘ สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. (๐๒) ๕๑๑๐๗๑๗ , ๕๑๑๔๗๗๘