วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อยอยู่ใกล้เคียงติดต่อวัดถ้ำเสือ วัดนี้ประดับประดาไปด้วย สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีศิลปะแบบจีน มีความงามสะดุดตา โดยเฉพาะเก๋งจีน บนยอดเขา