น้ำตกไดช่องถ่อง

เป็นน้ำตกหินปูนสูงประมาณ 15 ม. ไหลจากหน้าผาสูงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง  มีความงดงามมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว  ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมกราคม  การเดินทางสามารถใชถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี ห่างจากอำเภอทองผาภูมิราว 32 ก.ม. ทางเข้าอยู่เยื้องน้ำตกเกริงกระเวียเข้าไปประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 500 ม.