เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีพื้นที่อยู่ในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ภูมิประเทศ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงสุดคือ เขาใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลาง ของพื้นที่ เป็นต้นน้ำ ของลำธารหลายสาย มีป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าหลายชนิด อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การเดินทาง ไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร ยังไม่สะดวกนัก เนื่องจากสภาพถนน บางช่วงไม่ดี จากเส้นทาง ทองผาภูมิ สังขละบุรี บริเวณแยกห้วยเสือ ไปยังบ้านคลีตี้ ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร ต่อจากนั้น มีทางแยก ไปที่การเขตฯ ที่ห้วยซ่งไท้อีก ๔๐ กิโลเมตร ผู้ที่จะไป ยังทุ่งใหญ่นเรศวร ต้องทำหนังสือ ขออนุญาต ล่วงหน้า ไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร สำนักงานป่าไม่ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี๗๑๐๐๐