แก่งสัมแมว

แก่งส้มแมว อยู่ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ 25 กิโลเมตร แก่งส้มแมวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะแก่ง กลางลำน้ำภาชีที่มีโขดหินน้อยใหญ่ ระเกะระกะผุดขึ้นกลางลำน้ำภาชี ท่ามกลางป่าไม้และเทือกเขาเขียวขจี