จิตรกรรมฝาผนังที่วัดคงคาราม

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดคงคาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากจังหวัด ๒๒ กิโลเมตร เป็นวัดของพวกมอญ อายุประมาณ ๒๐๐ กว่าปี เดิมชื่อวัดกลาง หรือเกี้ยโต้ แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานามให้ใหม่ ว่าวัดคงคาราม ความวิจิตรภายในอุโบสถ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และน่าศึกษามาก

เรื่องล่าสุดของหมวด เที่ยวทั่วไทย

ดูหมวด เที่ยวทั่วไทย ทั้งหมด