หนังใหญ่วัดขนอน

หนังใหญ่วัดขนอนวัดขนอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่เก็บรักษาหนังใหญ่กว่า 300 ตัว ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นับเป็นมหรสพไทยที่เก่าแก่และหาดูได้ยาก