หลวงพ่อแก่นจันทร์

หลวงพ่อแก่นจันทร์ตั้งอยู่ที่วัดช่องลม อยู่ในใจกลางเมืองราชบุรีเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองราชบุรีมานาน โดยมีผู้กล่าวขานว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์