สระน้ำโกสินนารายณ์

สระน้ำโกสินารายณ์ เป็นสระน้ำโบราณ อยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จากหลักฐาน การค้นคว้าทางโบราณคดี แสดงว่าเคยเป็นเมืองโบราณ แต่สมัยเก่า ซึ่งได้ขุดพบพระกร ของพระโพธิสัตว์ โลเกศวร ทำด้วยหินทรายแดง ๕ พระกร กับพระบาทพระพระโพธิสัตว์คู่หนึ่ง ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้นำมาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ