วัดพระศรีสรรเพชญาราม

วัดพระศรีสรรเพชญารามเดิมชื่อ วัดเขาพระ ตั้งอยู่ที่ตำบอู่ทอง บนถนนมาลัยแมน ในเขตตัวอำเภออู่ทอง ห่างจากจังหวัดประมาณ 34 กิโลเมตรเป็นวัดเก่าแก่ มีงานประจำปีนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 12 กับวันขึ้น14-15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ครับ