หมู่บ้านไทย

หมู่บ้านไทยวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า ห่างจากจังหวัด 25 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ยังคงรูปแบบวิถีทางดำเนินชีวิตแบบไทย และขนบธรรมเนียมดั้งเดิม บ้านทรงเรือนไทย การแต่งกายตามแบบของชนกลุ่มน้อยและประเพณียังคงมีให้เห็น เป็นจุดหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมประเพณี