พระประโทณเจดีย์

พระประโทณเจดีย์อยู่ริมถนนเพชรเกษม ก่อนจะเข้าเมืองนครปฐม เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ เก่าแก่โบราณอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีตำนานเล่าว่า พระยาพาน เป็นผู้สั่งให้สร้างขึ้น เพื่อบรรเทาบาป ที่ตนได้ฆ่ายายหอม ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูตนเองมาแต่เล็ก ซึ่งมีพระคุณดุจมารดา