เขาพระ

เขาพระสภาพเป็นถนนลูกรัง การคมนาคมยังไม่สะดวก แต่สามารถเดินทางไปได้ทุกฤดูกาล บนยอดเขาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเชียงแสนและรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านนับถือมาก มีสวนหินขนาดกว้างประมาณ 50 ตารางวา มีถ้ำลึกประมาณ 30เมตร กว้าง 2 เมตร เป็นที่อยู่ของค้างคาวจำนวนมาก และมีอ่างหินขนาดใหญ่รองรับน้ำฝนจากธรรมชาติที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ เขาพระนี้มีหินสีชมพูทั้งเขาซึ่งทางราชการได้สงวนไว้โดยห้ามนำไปทำหินอ่อนโดยเด็ดขาด