วัดศรีสวรรค์สังฆาราม(วัดถือน้ำ)

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม (วัดถือน้ำ)เข้าไปทางค่ายจิรประวัติ เป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับข้าราชการกระทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาโดยมีใบหอก ใบพาย มีดดาบสมัยโบราณ พระพุทธรูปทองคำปางปฐมเทศนา และพระพุทธรูปเนื้อเงินบรรจุอยู่ภายในพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่าประมาณอายุได้ 100 ปีเศษแล้วครับ