เมืองโบราณบ้านคูเมือง

เมืองโบราณบ้านคูเมืองอยู่ที่ตำบลขวาง เป็นสถานที่พบระฆังหิน เครื่องมือหิน หินบดยา ลูกปัดสี และพระพิมพ์ดินดิบครับ