วัดเขาวงพรหมจรรย์

วัดเขาวงพรหมจรรย์อยู่เลยวัดถ้ำเขาตะพาบ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหุบเขา 2 ลูก คือเขาวงและเขาพรหมจรรย์ มีถ้ำสวยงามหลายถ้ำ เช่น ถ้ำเพชร ถ้ำแก้ว ถ้ำปลา ด้านขวามือมีชะง่อนหินสูง ตั้งมณฑปขนาดเล็กและไหล่เขาสร้างอูโบสถสวยงามครับ