ถ้ำเขาฆ้องชัย

เขาฆ้องชัยเป็นเขาที่มีขนาดใหญ่ และสวยงาม อีกแห่งหนึ่ง อยู่ก่อนถึงอำเภอลานสัก ประมาณ ๕ กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายมือ เข้าสู่เขาฆ้องชัยอีก ๒๐๐ เมตร บริเวณเชิงเขาฆ้องชัยร่มรื่นและมีอากาศเย็นสบายตลอดเวลาภายในเขาลูกนี้มีถ้ำด้วยกันเช่น ถ้ำธงชัย ถ้ำมหาสมบัติ ถ้ำลม ถ้ำเป็ด ฯลฯ ปีนหน้าผา ก้าวแรกของการปีนหน้าผา ปีนหน้าผา ถ้ำเขาฆ้องชัย โดย นุ บางบ่อ