เขื่อนทับเสลา

เขื่อนทับเสลาเป็นเขื่อนชลประทานขนาดใหญ่กั้นลำห้วยทับเสลาทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีภูเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลัง บริเวณตอนใต้ของเขื่อนมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและสวนป่าปลูก การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 3438 เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร จะถึงทางแยกซ้ายมือเข้าเขื่อนทับเสลา เป็นทางราดยางอีกประมาณ2 กิโลเมตร