เขาปฐวี

ถ้ำเขาปฐวีตั้งอยู่ตำบลตลุกดุ่ อำเภอทัพทัน ห่างจากจังหวัดประมาณ ๓๘ กิโลเมตร ลักษณะภูเขาคล้ายภูเขาหินประดิษฐ์ของจีน ที่ประดับไว้ ในกระถางลายคราม มีลานกว้างร่มเย็นด้วยร่มไม้ มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ภายในภุเขามีถ้ำอยู่มากมาย เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำฤาษี ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำปลาถ้ำคางคาว ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม