เขาวง

เขาวงเป็นเขาขนาดใหญ่อยู่ในตำบลไร่ ผ่านหมู่บ้านสะนำ บ้านหินตุ้ม มีทางเข้าทางทิศใต้ทางหนองใหญ่ ซึ่งขึ้นสูงชันและลาดทีละน้อย เส้นทางอ้อมโค้งทางเข้าทิศเหนือเป็นหน้าผาต้องไต่ไปตามซอกเขาระยะทาง 500 เมตร บนเขามีที่ราบกว้างมีต้นไม้หลายชนิด นอกจากนั้นมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่บ้าง สำหรับถ้ำมีหินงอกหินย้อยงดงามมาก บางถ้ำมีช่องเข้าถ้ำเป็นวงกลมด้วยครับ