น้ำตกอีซ่า

น้ำตกอีซ่า

น้ำตกอีซ่าเป็นน้ำตกธรรมชาติ ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เกิดขึ้นลำธารอีซ่า บริเวณน้ำตกมีสภาพป่าที่เป็นธรรมชาติ และบริเณป่าใกล้ ๆ น้ำตกนี้มีหมูป่าชุกชุม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 333 มีเส้นทางเข้าตรงทางแยกเข้าบ้านวังบ่าง กิโลเมตรที่ 41 ของถนนสายหนองฉาง-บ้านไร่ และแยกเข้าถนนสายวังบ่าย-สมอทอง อีกประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านกุดจะเริก แล้วเดินเท้าอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกอีซ่าครับ